Företagslogga

Verksamhetsutvecklare inom näringspolitik och äganderätt till LRF västra Sverige - Lantbrukarna Riksförbund LRF

Göteborg, VTG

Fördelar

  • Möjlighet till internutveckling
  • Flextider
  • Företagshälsovård
  • Föräldraledighet
  • Friskvårdsförmåner
  • Betald semester