Företagslogga

Verksamhetsutvecklare i Västmanland - Lantbrukarna Riksförbund LRF

Västerås, VTM

Fördelar

  • Möjlighet till internutveckling
  • Flextider
  • Företagshälsovård
  • Föräldraledighet
  • Friskvårdsförmåner
  • Betald semester
  • Pensionsplan
  • Semesterersättning