Stuveri och hamnarbetare - Södertälje Hamn

Södertälje, STHM