Smed/Sektionsledare smedja till dekor och ateljéer - Riksteatern

Botkyrka, STHM