Företagslogga

Regionchef LRF Dalarna och Gävleborg - Lantbrukarna Riksförbund LRF

Falun, DLN

Fördelar

  • Semesterersättning
  • Möjlighet till internutveckling
  • Pensionsplan
  • Flextider
  • Friskvårdsförmåner
  • Betald semester
  • Företagshälsovård
  • Föräldraledighet