Företagslogga

Regional äganderättsexpert LRF norra Sverige - Lantbrukarnas Riksförbund LRF

Umeå, VTB

Fördelar

  • Friskvårdsförmåner
  • Föräldraledighet
  • Företagshälsovård
  • Flextider
  • Semesterersättning
  • Betald semester
  • Pensionsplan
  • Möjlighet till internutveckling