Företagslogga

Redovisningskonsult /-Seniora redovisningskonsulter - serveOffice ab

Stockholm, STHM

Fördelar

 • Utvecklingsmöjligheter
 • Personalrabatter
 • Arbeta hemifrån
 • Pensionsplan
 • Betalda sjukdagar
 • Semesterersättning
 • Tillgång till mobiltelefon
 • Betald semester
 • Friskvårdsförmåner
 • Prestationsbonus
 • Företagshälsovård
 • Personalevent
 • Friskvårdsersättning
 • Flextider
 • Möjlighet till internutveckling