Redovisningsansvarig till svensk välkänd koncern - Vindex AB

Stockholm, STHM