Redovisningsansvarig till stor internationell aktör - Vindex AB

Stockholm, STHM