Företagslogga

Product Manager - CGI Sverige AB

Malmö, SKÅ

Fördelar

 • Pensionsplan
 • Utbildningsmöjligheter
 • Tillgång till mobiltelefon
 • Semesterersättning
 • Betald semester
 • Betalda sjukdagar
 • Tjänstebil
 • Parkering
 • Arbeta hemifrån
 • Prestationsbonus
 • Läkemedelsförmåner
 • Friskvårdsförmåner
 • Utvecklingsmöjligheter
 • Personalrabatter
 • Personalevent
 • Möjlighet till internutveckling
 • Flextider
 • Friskvårdsersättning
 • Företagshälsovård
 • Livförsäkring
 • Långtidssjukskrivning
 • Föräldraledighet