Företagslogga

LSS 161.strilbataljon rekryterar Stabsofficer (OF-2) med inriktning säkerhetsförband och markstrid - Försvarsmakten

Bålsta, UPP

Fördelar

  • Utvecklingsmöjligheter
  • Utbildningsmöjligheter