Företagslogga

LRF Skåne söker strategisk kommunikatör 60% - Lantbrukarna Riksförbund LRF

Höör, SKÅ

Fördelar

  • Flextider
  • Möjlighet till internutveckling
  • Semesterersättning
  • Pensionsplan
  • Friskvårdsförmåner
  • Företagshälsovård
  • Föräldraledighet
  • Betald semester