Företagslogga

Löneadministratör - Kommande Uppdrag! - serveOffice ab

Stockholm, STHM

Fördelar

 • Personalrabatter
 • Betald semester
 • Semesterersättning
 • Tillgång till mobiltelefon
 • Personalevent
 • Möjlighet till internutveckling
 • Friskvårdsersättning
 • Flextider
 • Företagshälsovård
 • Arbeta hemifrån
 • Friskvårdsförmåner
 • Prestationsbonus
 • Betalda sjukdagar
 • Pensionsplan
 • Utvecklingsmöjligheter