Företagslogga

Kock GSS/K till 1.Logstödsplutonen i Karlskrona - Försvarsmakten

Karlskrona, BLE

Fördelar

  • Utbildningsmöjligheter
  • Utvecklingsmöjligheter