CFO till börsnoterat teknikbolag - Vindex AB

Stockholm, STHM