Företagslogga

Backend Java Developer - NXT Interim AB

Helsingborg, SKÅ

Fördelar

  • Utvecklingsmöjligheter
  • Arbeta hemifrån
  • Flextider
  • Friskvårdsförmåner
  • Personalrabatter
  • Möjlighet till internutveckling
  • Personalevent