<p>Future Value &auml;r ett rekryteringsf&ouml;retag med stark lokal f&ouml;rankring i Stockholm som rekryterar kvalificerade ekonomer till s&aring;v&auml;l fasta tj&auml;nster som konsultuppdrag.&nbsp;Med l&aring;ng erfarenhet, djup kunskap och ett stort engagemang m&aring;nar vi om l&aring;ngsiktiga relationer till v&aring;ra kunder och kandidater.</p>

Ytterligare en Group Financial Controller till Autoliv - Autoliv AB

Stockholm, STHM