<div class="intro">
<h4>V&auml;lkommen att utvecklas tillsammans med oss!&nbsp; &nbsp;</h4>
</div>
<div class="row">
<div class="col-md-8">
<p><strong><br />Engagemang och kompetens</strong><br /><br />Alla medarbetare inom W&uuml;rth k&auml;nnetecknas av ett stort engagemang och stor kompetens.&nbsp;Engagemanget kommer inte av sig sj&auml;lv utan &auml;r en f&ouml;ljd av den anda som kontinuerligt f&ouml;rmedlas. Kompetensen infinner sig inte heller av sig sj&auml;lv utan &auml;r ett resultat av att stor vikt l&auml;ggs vid l&auml;rande och utveckling. Detta g&ouml;r att varje enskild medarbetare v&auml;xer och p&aring; s&aring; s&auml;tt sj&auml;lv kan utvecklas i takt med f&ouml;retaget.</p>
<p>De v&auml;rdeord vi valt att samlas kring &auml;r&nbsp;<strong>Inspiration</strong>,&nbsp;<strong>Mod</strong>&nbsp;och&nbsp;<strong>Passion</strong>.</p>
<p>Det &auml;r tre ord som representerar oss som medarbetare och f&ouml;retag i olika perspektiv. De beskriver essensen av f&ouml;retaget och varum&auml;rket. I dessa ord finns W&uuml;rths historia, traditioner och f&ouml;retagets sj&auml;l.&nbsp;</p>
<p><strong>INSPIRATION<br /></strong>- Tillsammans bygger vi en inspirerande arbetsplats som ger energi.</p>
<p><strong>MOD<br /></strong>- Vi &auml;r kreativa, vi prioriterar tillsammans och tar beslut som leder till st&auml;ndiga f&ouml;rb&auml;ttringar i vardagen.</p>
<p><strong>PASSION<br /></strong>- Passionen &auml;r kraften som driver oss att varje dag g&ouml;ra det lilla extra f&ouml;r kunden och kollegan.</p>
<p> </p>
<p>W&uuml;rth &auml;r idag en v&auml;rldsledande leverant&ouml;r inom f&ouml;rbrukningsmaterial till fordonsverkst&auml;der, hantverkare, byggf&ouml;retag och industrif&ouml;retag. F&ouml;retaget finns i 84 l&auml;nder och har 71 000 anst&auml;llda och drivs av familjen W&uuml;rth. Allt b&ouml;rjade dock i liten skala i en by i s&ouml;dra Tyskland f&ouml;r &ouml;ver 70 &aring;r sedan. 2017 firade vi 50 &aring;r i Sverige.</p>
</div>
</div>

Würth Försäljningsskola – Säljare / Butikssäljare / Fältsäljare - Würth Svenska Aktiebolag

Göteborg, VTG