Grant Thornton är ett av Sveriges snabbast växande revisions- och konsultföretag. Vi hjälper dynamiska ägarledda företag att växa och utvecklas. Många medarbetare beskriver miljön som både positiv och dynamisk. Vi är drygt 1200 medarbetare på 24 kontor i Sverige och är ett medlemsföretag in Grant Thornton International Ltd. Vi stödjer entreprenörer i de ekonomiska frågorna inom våra affärsområden revision, ekonomiservice, skatt och rådgivning.

Umeåkontoret söker en gruppchef till Ekonomiservice - Grant Thornton

VTB