<p>F&ouml;rsvarsmaktens fr&auml;msta uppgift &auml;r att ansvara f&ouml;r Sveriges milit&auml;ra f&ouml;rsvar och att v&auml;rna om Sverige. Det g&ouml;r vi genom att &ouml;va och g&ouml;ra insatser dygnet runt, &aring;ret runt, p&aring; marken, i luften och till sj&ouml;ss. N&auml;r ett behov uppst&aring;r ska F&ouml;rsvarsmakten vara redo att agera. Sverige hj&auml;lper ocks&aring; andra l&auml;nder d&auml;r det finns krig och konflikter.</p>
<p>Att arbeta i F&ouml;rsvarsmakten handlar inte bara om att l&ouml;sa milit&auml;ra uppgifter. I myndigheten finns ocks&aring; en stor andel civilanst&auml;llda &ndash; allt fr&aring;n mekaniker, administrat&ouml;rer och tolkar till jurister, informat&ouml;rer och sjukv&aring;rdspersonal.</p>
<p> </p>

Troppchef förplägnad - Försvarsmakten

NOR

Fördelar

  • Utvecklingsmöjligheter
  • Utbildning