<p><span style="font-size: 10.5pt;">JobBusters &auml;r ett utav Sveriges snabbast v&auml;xande personaluthyrnings- och rekryteringsf&ouml;retag. Vi &auml;r inriktade mot tj&auml;nstem&auml;n och s&auml;tter stort v&auml;rde i att hitta r&auml;tt person till r&auml;tt position. Vi vet hur viktig den enskilda medarbetaren &auml;r f&ouml;r verksamheten. &Auml;r du ute efter ett nytt utvecklande jobb eller letar efter kunnig personal, har du kommit r&auml;tt. Genom att vara flexibla, tillg&auml;ngliga och n&auml;rvarande i relation till kund, konsult och kandidat kan vi hitta v&aring;ra kunders dr&ouml;mkandidat och v&aring;ra kandidaters dr&ouml;mjobb.<br /><br /></span><span style="font-size: 10.5pt;">V&aring;r vision &auml;r att b&aring;de m&ouml;ta och &ouml;vertr&auml;ffa de f&ouml;rv&auml;ntningar och krav som st&auml;lls p&aring; oss. F&ouml;r att g&ouml;ra detta anv&auml;nder vi oss av en enkel, trygg och tr&auml;ffs&auml;ker rekryteringsprocess. Vi str&auml;var efter att skapa personliga och l&aring;ngsiktiga relationer med s&aring;v&auml;l kunder som kandidater, men framf&ouml;rallt vill vi hitta r&auml;tt person till r&auml;tt position.</span></p>
<p><span style="font-size: 10.5pt;"><br />https://www.jobbusters.se/</span></p>

Säljare inom B2B till växande företag - JobBusters AB

Stockholm, STHM