<p>Dfind Finance &auml;r ett rekryterings- och konsultf&ouml;retag specialiserat p&aring; ekonomi, finans och l&ouml;n. Vi &auml;r ett bolag som drivs av ekonomer f&ouml;r ekonomer, med ambitionen att vara den b&auml;sta arbetsgivaren p&aring; marknaden. En f&ouml;ruts&auml;ttning f&ouml;r det &auml;r att vi som arbetar som konsultchefer eller rekryteringskonsulter sj&auml;lva kommer fr&aring;n roller som revisorer, Business Controller eller ekonomichefer. Vi pratar samma spr&aring;k som dig och vi f&ouml;rst&aring;r dina utmaningar.<br /><br />Hos oss hittar du som ekonom sp&auml;nnande jobb inom ekonomi i massor av olika branscher oavsett var i karri&auml;ren du befinner dig. Vi samarbetar med en rad sp&auml;nnande f&ouml;retag med h&ouml;g tillv&auml;xt och som st&aring;r inf&ouml;r nya utmaningar.<br /><br /><br /><strong>En omv&auml;xlande karri&auml;r som ekonomikonsult<br /></strong>F&ouml;r dig som gillar omv&auml;xling vill vi tipsa om konsultrollen. En karri&auml;r med samma trygghet, samma pengar, men hela tiden nya arbetsplatser, nya kollegor och nya arbetss&auml;tt. Vi tror att det finns v&auml;ldigt m&aring;nga som skulle tycka det &auml;r ett mer sp&auml;nnande arbetsliv.<br /><br />N&auml;r du jobbar som konsult hos Dfind Finance &auml;r det vi som &auml;r din arbetsgivare men du har din dagliga arbetsplats hos n&aring;gon av v&aring;ra kunder. N&auml;r uppdraget &auml;r slut jobbar du och din konsultchef tillsammans f&ouml;r att hitta ett nytt, i linje med den karri&auml;r du ser framf&ouml;r dig. Vi ser till att matcha din talang, kunskap och erfarenhet med v&aring;rt utvecklingskoncept.<br /><br /><br /><strong>V&aring;ra konsulter<br /> </strong>H&auml;r kan du l&auml;sa om deras syn p&aring; Dfind Finance och att jobba som konsult.<br /><br /><strong>Petra Norrefjord</strong> &auml;lskar omv&auml;xling. &ndash; D&auml;rf&ouml;r passar Dfind Finance mig s&aring; bra. D&auml;r har jag en egen agent som fixar jobb &aring;t mig, s&auml;ger hon.&nbsp;<a href="https://www.dfind.se/finance/karriar/vara-konsulter/jag-har-en-egen-agent-som-fixar-jobb-at-mig/">L&auml;s mer h&auml;r</a><br /><br /><strong>Emma Kasholm</strong> bytte jobbet p&aring; banken mot Dfind Finance, d&auml;r hon nu &auml;r fond- och finansadministrat&ouml;r. &ndash; Dfind Finance var m&aring;na om att jag skulle gilla uppdraget, s&auml;ger hon.&nbsp;<a href="https://www.dfind.se/finance/karriar/vara-konsulter/dfind-finance-var-mana-om-att-jag-skulle-gilla-uppdraget/">L&auml;s mer h&auml;r</a><br /><br /><strong>Michel Kongolo</strong> flyttade till Sverige 2002 och blev efter ekonomistudier anst&auml;lld hos Dfind Finance som konsult. Ett sp&auml;nnande och varierande jobb har det visat sig.&nbsp;<a href="https://www.dfind.se/finance/karriar/vara-konsulter/jag-vill-bidra-till-utvecklingen/">L&auml;s mer h&auml;r</a><br /><br /><strong>Malin Andersson</strong> jobbar med avst&auml;mningar, bokf&ouml;ring och m&aring;nadsbokslut f&ouml;r tv&aring; norska och tv&aring; svenska Profficebolag. &ndash; Arbetet &auml;r fritt under eget ansvar, bara jag ser till att det blir gjort.&nbsp;<a href="https://www.dfind.se/finance/karriar/vara-konsulter/fordelen-med-att-vara-konsult-ar-att-jag-far-testa-olika-branscher/">L&auml;s mer h&auml;r</a><br /><br /><br /><strong>F&ouml;lj oss p&aring;:</strong> <a href="https://www.facebook.com/dfindfinance">Facebook</a> , <a href="https://twitter.com/dfindfinance">Twitter</a> , <a href="https://www.youtube.com/channel/UCDwh7W-aEjt6bi5d1IlkzKg">YouTube</a></p>

Redovisningsekonom till Tryckeri AB CA Andersson & Co - DFind Finance

Malmö, SKÅ