<p>Dfind Science &amp; Engineering &auml;r ett rekryterings- och konsultf&ouml;retag specialiserat p&aring; kompetenser inom teknik och naturvetenskap. V&aring;r ambition &auml;r enkel &ndash; vi ska identifiera och attrahera de allra b&auml;sta ingenj&ouml;rerna och naturvetarna p&aring; marknaden och &ouml;vertr&auml;ffa v&aring;ra kunders och kandidaters f&ouml;rv&auml;ntningar. Vi har alla en bakgrund inom branschen vilket ger oss en djupare f&ouml;rst&aring;else f&ouml;r varje enskild persons kompetens och v&aring;ra kunders behov.<br /><br />Hos oss hittar du sp&auml;nnande jobb inom flera olika branscher. Vi samarbetar med en rad sp&auml;nnande f&ouml;retag med h&ouml;g tillv&auml;xt som st&aring;r inf&ouml;r nya utmaningar.<br /><br /><br /><strong>En omv&auml;xlande karri&auml;r som konsult</strong><br /> Du har ett fast jobb och tj&auml;nar bra. G&aring;r till samma plats varje dag. Samma rutiner, samma kollegor. Du tr&ouml;ttnar och b&ouml;rjar leta efter nytt likadant f&ouml;r det &auml;r s&aring; man g&ouml;r.<br /><br />Vi har ett f&ouml;rslag. Innan du best&auml;mmer dig f&ouml;r forts&auml;tta i samma sp&aring;r ett varv till, kolla med oss f&ouml;rst. F&ouml;r vi erbjuder n&aring;got annat.<br /><br />En karri&auml;r med samma trygghet, samma pengar, men hela tiden nya arbetsplatser, nya kollegor och nya arbetss&auml;tt. Vi tror att det finns v&auml;ldigt m&aring;nga som skulle tycka det &auml;r ett mer sp&auml;nnande arbetsliv. Kanske du &auml;r en av dem som hade passat som konsult hos oss?<br /><br /><br /><strong>V&aring;ra konsulter<br /> </strong>H&auml;r kan du l&auml;sa om deras syn p&aring; Dfind Science &amp; Engineering och att jobba som konsult.<br /><strong><br /></strong><strong>&Aring;sa Jansson</strong> &auml;r Affiliate Quality Officer p&aring; ett l&auml;kemedelsf&ouml;retag. Uppdraget, som &auml;r inom Quality Assurance, inneb&auml;r kvalitetss&auml;kring av l&auml;kemedel som &auml;r sl&auml;ppta f&ouml;r den svenska marknaden.&nbsp;<a href="https://www.dfind.se/science-engineering/karriar/vara-konsulter/nar-jag-ser-resultatet-blir-jag-stolt-varje-gang/">L&auml;s mer h&auml;r</a><br /><br />Det b&ouml;rjade med att <strong>Maria Ojuva</strong> 2010 blev uppringd av en f&ouml;re detta studiekamrat som var konsultchef. Hon tipsade om ett jobb. &ndash; S&aring; kom jag in i konsultv&auml;rlden som bjudit mig p&aring; en stimulerande och omv&auml;xlande tillvaro. Att vara konsult p&aring; Dfind Science &amp; Engineering &auml;r en anst&auml;llningsform som passar mig perfekt, s&auml;ger Maria Ojuva.&nbsp;<a href="https://www.dfind.se/science-engineering/karriar/vara-konsulter/tryggt-att-mina-chefer-ocksa-ar-experter/">L&auml;s mer h&auml;r</a><br /><br /><strong>Anna &Ouml;stman</strong> &auml;r processoperat&ouml;r och slutade frivilligt n&auml;r ett stort l&auml;kemedelsf&ouml;retag erbj&ouml;d de anst&auml;llda avg&aring;ngspaket. Nu &auml;r hon dock tillbaka p&aring; f&ouml;retaget, men p&aring; uppdrag som konsult.&nbsp;<a href="https://www.dfind.se/science-engineering/karriar/vara-konsulter/fa-kan-processen-battre-an-anna/">L&auml;s mer h&auml;r</a><br /><br />I dagarna har <strong>Anna Backmark</strong> jobbat tv&aring; &aring;r p&aring; ett uppdrag som konsult inom specialistomr&aring;det assayutveckling p&aring; AstraZeneca i G&ouml;teborg. &ndash; Som konsult har du f&ouml;rdelen att se olika avdelningar och arbetss&auml;tt och f&aring;r fler m&ouml;jligheter &auml;n den fasta personalen att prova p&aring; olika arbetsuppgifter. Det &auml;r verkligen utvecklande, s&auml;ger Anna.&nbsp;<a href="https://www.dfind.se/science-engineering/karriar/vara-konsulter/min-konsultchef-vet-vilket-jobb-som-passar-mig/">L&auml;s mer h&auml;r</a><br /><br /><br /><strong>F&ouml;lj oss p&aring;: </strong><a href="https://www.facebook.com/dfindscienceengineering">Facebook</a> ,&nbsp; <a href="https://www.youtube.com/channel/UCDwh7W-aEjt6bi5d1IlkzKg">YouTube</a></p>

QC Analytiker - Dfind Science & Engineering

Malmö, SKÅ