<p>SEB &auml;r en ledande nordisk finansiell koncern, som &auml;nda sedan starten f&ouml;r 160 &aring;r sedan v&auml;gletts av en stark &ouml;vertygelse om att m&auml;nniskor med entrepren&ouml;riellt t&auml;nkande liksom innovativa f&ouml;retag beh&ouml;vs f&ouml;r att skapa en b&auml;ttre v&auml;rld. Vi finns h&auml;r f&ouml;r att g&ouml;ra det m&ouml;jligt f&ouml;r dem att uppn&aring; sina ambitioner och lyckas i s&aring;v&auml;l goda som sv&aring;ra tider. Vi &auml;r &ouml;vertygade om att inkludering och m&aring;ngfald &auml;r avg&ouml;rande f&ouml;r att vi ska kunna leverera service i v&auml;rldsklass till v&aring;ra kunder. Vi tror att olika perspektiv &ouml;kar v&aring;r kreativitet, probleml&ouml;sning och hur vi hanterar risker och fattar beslut.</p>
<p>SEB tar aktiv del i utvecklingen av de samh&auml;llen d&auml;r banken &auml;r verksam, genom att bygga goda kundrelationer. I Sverige och Baltikum erbjuder vi finansiell r&aring;dgivning och ett brett utbud av finansiella tj&auml;nster. I Danmark, Finland, Norge och Tyskland har v&aring;r verksamhet ett starkt fokus p&aring; fullserviceerbjudanden till f&ouml;retagskunder och institutioner.</p>
<p> </p>

Projektledare/HR Learning & Development Specialist - SEB Group Staff & Control Functions

Stockholm, STHM 1053