<p><strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';">Bring</span></strong><span style="font-size: 10.0pt; font-family: 'Verdana','sans-serif';">&nbsp;&auml;r Posten Norges varum&auml;rke och riktar sig mot f&ouml;retagskunder, och &auml;r en av Nordens ledande logistikakt&ouml;rer. V&aring;ra v&auml;rdeord,&nbsp; &Auml;rlighet, Respekt, Samarbete, &Ouml;ppenhet och Mod styr v&aring;rt s&auml;tt att arbeta och bidrar till en inkluderande och m&aring;ngfaldig arbetsplats.</span></p>

Lagerchef till vårt nya lager i Vasatorp, Helsingborg - Bring

Helsingborg