K 3 32. Underrättelsebataljonen rekryterar underrättelsesoldater (GSS/T) - Försvarsmakten

VTG

Fördelar

  • Utvecklingsmöjligheter
  • Utbildning