<p>Novare Propell grundades 2004 och hj&auml;lper f&ouml;retag med rekrytering av specialister och mellanchefer.</p>
<p>V&aring;ra konsulters samlade erfarenhet g&ouml;r oss till ett av Sveriges mest erfarna rekryteringsf&ouml;retag. Ambitionen &auml;r alltid att skapa en l&aring;ngvarig relation med v&aring;ra kunder och kandidater. M&aring;let &auml;r att vara Sveriges starkaste rekryteringspartner f&ouml;r attraktiva arbetsgivare och kandidater och vi &auml;r stolta &ouml;ver att m&aring;nga av Sveriges intressantaste f&ouml;retag valt att arbeta med oss.</p>
<p>Som del av Novare Human Capital har vi tillg&aring;ng till ett brett n&auml;tverk samt l&aring;ng erfarenhet av att g&ouml;ra framg&aring;ngsrika rekryteringar och att f&aring; bolag att v&auml;xa. Novare Human Capital &auml;r idag en partner&auml;gd f&ouml;retagsgrupp best&aring;ende av nio specialistbolag inom personalomr&aring;det. <a href="http://www.novarepropell.se">www.novarepropell.se</a>.</p>

Javautvecklare till Nordea Liv & Pension - Nordea AB

Stockholm, STHM