<p><span style="color: #777777; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial, sans, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Ledande leverant&ouml;r av ekonomi- och HR/l&ouml;netj&auml;nster i Norden</span><br style="color: #777777; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial, sans, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /><br style="color: #777777; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial, sans, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /><span style="color: #777777; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial, sans, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">V&aring;ra 2 800 medarbetare st&ouml;ttar och f&ouml;renklar verksamheten f&ouml;r v&aring;ra 22 000 kunder. Vi &auml;r specialister p&aring; att l&ouml;sa v&aring;ra kunders verksamhetskritiska uppgifter, som ekonomi, l&ouml;n och HR, s&aring; kunderna kan koncentrera sig p&aring; sina k&auml;rnverksamheter.</span><br style="color: #777777; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial, sans, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /><br style="color: #777777; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial, sans, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /><span style="color: #777777; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial, sans, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Tidigare hette vi Visma Services, men sedan vi separerade fr&aring;n Visma i december 2016 heter vi Azets Insight. Vi &auml;r dock fortfarande den ledande leverant&ouml;ren av ekonomi- och l&ouml;netj&auml;nster i Norden.</span><br style="color: #777777; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial, sans, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /><br style="color: #777777; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial, sans, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;" /><span style="color: #777777; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial, sans, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">P&aring; Azets kombinerar vi erfarenhet och expertis med moderna digitala l&ouml;sningar. Med modern teknologi och expertr&aring;dgivning hj&auml;lper vi v&aring;ra kunder att omvandla data till v&auml;rdefulla insikter, arbeta smartare och fatta mer l&ouml;nsamma beslut.</span></p>

Integrationsutvecklare inom Agda - Azets Insight AB

Solna, STHM 17141