<p>Level Recruitment &auml;r ett helt&auml;ckande specialistrekryteringsf&ouml;retag inom rekrytering med search samt headhunting med fokus p&aring; centrala befattningar inom svenskt n&auml;ringsliv men med uppdragsgivare &ouml;ver hela Norden. Inom ramen f&ouml;r v&aring;ra olika specialistomr&aring;den str&auml;var vi efter att alltid vara tidseffektiva och leverera b&auml;sta m&ouml;jliga kvalitet. V&aring;rt m&aring;l &auml;r din framtid!</p>
<p>F&ouml;r mer info kring v&aring;ra olika tj&auml;nster och aff&auml;rsomr&aring;den &auml;r du v&auml;lkommen att bes&ouml;ka v&aring;r hemsida www.levelrecruitment.se.</p>

Global Product Manager to Xylem - Xylem Water Solutions Global Services

Stockholms Län, STHM