<p><span style="font-size: 10.5pt;">Keolis &auml;r ett av Europas ledande kollektivtrafikf&ouml;retag med verksamhet i 16 l&auml;nder p&aring; fyra kontinenter. I Sverige &auml;r vi ca 6000 medarbetare och vi erbjuder ett komplett utbud av lokalt anpassade l&ouml;sningar f&ouml;r kollektivtrafik. V&aring;r vision &auml;r att utveckla resandet och &ouml;vertr&auml;ffa resen&auml;rens f&ouml;rv&auml;ntningar &ndash; varje dag. Vi f&ouml;rs&ouml;ker att alltid, i varje detalj och i varje situation, t&auml;nka som en resen&auml;r. </span></p>
<p><span style="font-size: 10.5pt;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: 10.5pt;">Vi vill att v&aring;ra v&auml;rderingar &ndash; s&auml;kerheten fr&auml;mst, resen&auml;ren i fokus och ansvar och respekt f&ouml;r varandra &ndash; ska pr&auml;gla v&aring;r arbetsplats. Vi s&ouml;ker dig som vill arbeta p&aring; ett f&ouml;retag d&auml;r du som anst&auml;lld verkligen g&ouml;r skillnad. Du som arbetar p&aring; Keolis bidrar till ett h&aring;llbart samh&auml;lle och du har alltid en viktig uppgift i helheten. V&aring;r verksamhet beh&ouml;ver m&aring;nga kompetenser som t.ex. trafikplanerare, analytiker, ekonomer, ingenj&ouml;rer, mekaniker och inte minst bussf&ouml;rare. Det &auml;r h&ouml;gt i tak hos Keolis och v&aring;ra ledare &auml;r lyh&ouml;rda f&ouml;r nya id&eacute;er vilket g&ouml;r att du som medarbetare kan utvecklas hos oss. </span></p>
<p><span style="font-size: 10.5pt;">&nbsp;</span></p>
<p><span style="font-size: 10.5pt;">Vi s&ouml;ker st&auml;ndigt nya medarbetare som vill vara med p&aring; v&aring;r resa mot framtidens kollektivtrafik. Vill du vara med? Bes&ouml;k www.keolis.se f&ouml;r att l&auml;sa mer.</span></p>

GRUPPCHEF TILL TRAFIKLEDNINGEN - Keolis Sverige AB

STHM