<p><span data-sheets-value="{&quot;1&quot;:2,&quot;2&quot;:&quot;Prodiem &auml;r ett expansivt och framg&aring;ngsrikt rekryterings- och konsultf&ouml;retag specialiserade inom ekonomi, finans och HR. Vi har konsulter och kandidater som g&aring;r in i linjebefattningar, i specialistroller eller arbetar mer managementinriktat i specifika projekt eller p&aring; chefsniv&aring;. Prodiem startade 2003 och vi &auml;r idag ett av de st&ouml;rre specialiserade f&ouml;retagen inom v&aring;r nisch.Prodiem har tv&aring; aff&auml;rsomr&aring;den, Konsulter och Rekrytering &amp; Search. \n\nKonsulter\nVi har tv&aring; olika sorters konsultl&ouml;sningar; interimskonsulter och managementkonsulter. V&aring;ra interimskonsulter g&aring;r in och t&auml;cker upp ett behov p&aring; en befintlig tj&auml;nst som exempelvis kan ha uppkommit p g a sjukdom, glapp mellan anst&auml;llningar eller f&ouml;r&auml;ldraledighet. Vanliga interimsuppdrag &auml;r business controller, financial controller, redovisningschef eller koncernredovisningsekonom. V&aring;ra managementkonsulter g&aring;r in i olika sorters f&ouml;r&auml;ndringsprojekt som t ex val och inf&ouml;rande av aff&auml;rs- och l&ouml;nesystem.\n\nRekrytering &amp; Search\nN&auml;r Prodiem rekryterar anv&auml;nder vi oss f&ouml;rst och fr&auml;mst av v&aring;rt egna n&auml;tverk. Vi s&ouml;ker upp kandidater i n&auml;tverket men &auml;ven i externa n&auml;tverk och medier d&auml;r vi vet att aktuell kompetens kan finnas. Vi syns &auml;ven i olika annonskanaler med v&aring;ra rekryteringsuppdrag, f&ouml;r att kunna f&aring;nga upp aktivt s&ouml;kande kandidater som vi inte tidigare har haft kontakt med. N&auml;r kunden har behov av en viss specialistkompetens och exempelvis har ett branschkrav, till&auml;mpar vi v&aring;rt mer renodlade searchkoncept. Kunden vill d&aring; att vi kartl&auml;gger en viss kompetens som &aring;terfinns i ett antal bolag, som vi specificerar i en s&ouml;kstrategi. Prodiem kartl&auml;gger sen denna kompetens, tar kontakt med intressanta kandidater och &aring;terkopplar detta arbete till kund. D&auml;rmed f&aring;r kunden, ut&ouml;ver en kandidat att rekrytera, &auml;ven en marknadskartl&auml;ggning &ouml;ver en viss kompetens.\n\nVill du komma i kontakt med oss?\n\nViktoria Simmingsk&ouml;ld: 070-999 97 01, viktoria.simmingskold@prodiem.seAnna Abrahamsson: 070-691 01 35, anna.abrahamsson@prodiem.se&quot;}" data-sheets-userformat="{&quot;2&quot;:513,&quot;3&quot;:[null,0],&quot;12&quot;:0}">Prodiem &auml;r ett expansivt och framg&aring;ngsrikt rekryterings- och konsultf&ouml;retag specialiserade inom ekonomi, finans och HR. Vi har konsulter och kandidater som g&aring;r in i linjebefattningar, i specialistroller eller arbetar mer managementinriktat i specifika projekt eller p&aring; chefsniv&aring;. Prodiem startade 2003 och vi &auml;r idag ett av de st&ouml;rre specialiserade f&ouml;retagen inom v&aring;r nisch.Prodiem har tv&aring; aff&auml;rsomr&aring;den, Konsulter och Rekrytering &amp; Search. <br /><br />Konsulter<br />Vi har tv&aring; olika sorters konsultl&ouml;sningar; interimskonsulter och managementkonsulter. V&aring;ra interimskonsulter g&aring;r in och t&auml;cker upp ett behov p&aring; en befintlig tj&auml;nst som exempelvis kan ha uppkommit p g a sjukdom, glapp mellan anst&auml;llningar eller f&ouml;r&auml;ldraledighet. Vanliga interimsuppdrag &auml;r business controller, financial controller, redovisningschef eller koncernredovisningsekonom. V&aring;ra managementkonsulter g&aring;r in i olika sorters f&ouml;r&auml;ndringsprojekt som t ex val och inf&ouml;rande av aff&auml;rs- och l&ouml;nesystem.<br /><br />Rekrytering &amp; Search<br />N&auml;r Prodiem rekryterar anv&auml;nder vi oss f&ouml;rst och fr&auml;mst av v&aring;rt egna n&auml;tverk. Vi s&ouml;ker upp kandidater i n&auml;tverket men &auml;ven i externa n&auml;tverk och medier d&auml;r vi vet att aktuell kompetens kan finnas. Vi syns &auml;ven i olika annonskanaler med v&aring;ra rekryteringsuppdrag, f&ouml;r att kunna f&aring;nga upp aktivt s&ouml;kande kandidater som vi inte tidigare har haft kontakt med. N&auml;r kunden har behov av en viss specialistkompetens och exempelvis har ett branschkrav, till&auml;mpar vi v&aring;rt mer renodlade searchkoncept. Kunden vill d&aring; att vi kartl&auml;gger en viss kompetens som &aring;terfinns i ett antal bolag, som vi specificerar i en s&ouml;kstrategi. Prodiem kartl&auml;gger sen denna kompetens, tar kontakt med intressanta kandidater och &aring;terkopplar detta arbete till kund. D&auml;rmed f&aring;r kunden, ut&ouml;ver en kandidat att rekrytera, &auml;ven en marknadskartl&auml;ggning &ouml;ver en viss kompetens.<br /><br />Vill du komma i kontakt med oss?<br /><br />Viktoria Simmingsk&ouml;ld: 070-999 97 01, viktoria.simmingskold@prodiem.se<br>Anna Abrahamsson: 070-691 01 35, anna.abrahamsson@prodiem.se</span></p>

Financial Controller till Chiesi Pharma AB - Chiesi Pharma AB

Stockholm, STHM