<p>F&ouml;rsvarets Materielverk, FMV &auml;r en civil myndighet. V&aring;r uppgift &auml;r att leverera materiel och tj&auml;nster till det svenska f&ouml;rsvaret s&aring; att soldater och sj&ouml;m&auml;n kan g&ouml;ra sitt jobb.</p>
<p>Vi hj&auml;lper till att f&ouml;rsvara Sverige.</p>

FMV söker mekaniker för småmaskiner till Revingehed - Försvarets Materielverk FMV

SKÅ