<p class="preamble"><strong>Clockworks vision &auml;r att vara en kraftk&auml;lla f&ouml;r f&ouml;retag och m&auml;nniskor som vill utvecklas. Till oss kan du v&auml;nda dig n&auml;r du vill ta n&auml;sta steg, som f&ouml;retag eller som individ.</strong></p>
<p class="p1"><span class="s1">Genom h&ouml;g kompetens, ett genuint engagemang och ett prestigel&ouml;st arbetss&auml;tt vill vi smitta v&aring;r omgivning med motivation och inspiration. Hos oss &auml;r det m&auml;nniskorna som g&ouml;r skillnad, f&ouml;r det &auml;r p&aring; goda relationer vi bygger hela v&aring;r verksamhet.</span></p>
<p class="p1"><span class="s1">P&aring; bara fem &aring;r har Clockwork vuxit till att ha verksamhet p&aring; 14 orter. V&aring;ra tj&auml;nster t&auml;cker allt fr&aring;n bemanning av industripersonal, tj&auml;nstem&auml;n och skolpersonal till rekrytering och st&ouml;d &amp; matchning.</span></p>
<p class="p1">P&aring; Clockwork<span class="s1">&nbsp;g&ouml;r vi saker ist&auml;llet f&ouml;r att prata om det. Vi &auml;r okr&aring;ngliga, enkla, tydliga, personliga och outtr&ouml;ttliga.&nbsp; Det &auml;r det som ger oss, v&aring;ra kandidater och v&aring;ra kunder kraften att forts&auml;tta utvecklas. Eller som vi s&auml;ger: People, Passion, Power!&nbsp;</span></p>
<p class="p1"><strong><span class="s1">Hoppas vi h&ouml;rs!<br /><br /></span></strong></p>
<p><a href="https://clockworkpersonal.se/">V&aring;ran hemsida</a></p>
<p><a href="https://www.facebook.com/Clockworkpersonal">Facebook</a></p>

Erfarna samt nyexaminerade svetsare - Clockwork Bemanning & Rekrytering

Bollnäs, GVBG