<p><strong>Arena Personal &auml;r experter p&aring; rekrytering och bemanning. F&ouml;retaget startades 1994 och &auml;r en av de mest erfarna akt&ouml;rerna p&aring; den svenska bemanningsmarknaden.</strong></p>
<p>M&auml;nniskorna i ett f&ouml;retag &auml;r den viktigaste resursen enligt oss. D&auml;rf&ouml;r &auml;r varje individ unik p&aring; Arena Personal. Vi &auml;r ett v&auml;rderingsstyrt f&ouml;retag med v&auml;rdeorden: personlig, engagerad och professionell.</p>
<p>Arena Personal &auml;r verksamma &ouml;ver hela landet, fr&aring;n Lule&aring; till Lund. Vi jobbar med tj&auml;nstem&auml;n s&aring;v&auml;l som arbetare och har kollektivavtal med Unionen och LO. Vi utf&ouml;r uppdrag d&auml;r stora volymer av personal beh&ouml;vs snabbt, samtidigt som vi hittar unika kompetenser f&ouml;r specifika tj&auml;nster.&nbsp;</p>

Ekonom/Controller till Huddinge Kommun - Interim - Huddinge Kommun

Huddinge, STHM