<p>Level Executive &auml;r din rekryteringspartner n&auml;r du beh&ouml;ver anst&auml;lla chefer till ledande positioner. F&ouml;r oss &auml;r search och headhunting naturliga delar i rekryteringsprocessen. V&aring;rt fokus &auml;r centrala befattningar inom svenskt n&auml;ringsliv men v&aring;ra uppdragsgivare finns i hela Norden. Vi str&auml;var alltid efter att vara tidseffektiva och leverera b&auml;sta m&ouml;jliga kvalitet. Level Executive &auml;r ett aff&auml;rsomr&aring;de hos Level Recruitment och tillsammans &auml;r vi ett helt&auml;ckande rekryteringsf&ouml;retag f&ouml;r chefer och specialister. V&aring;rt m&aring;l &auml;r din framtid! F&ouml;r mer info om v&aring;ra olika tj&auml;nster och aff&auml;rsomr&aring;den &auml;r du v&auml;lkommen att bes&ouml;ka v&aring;r hemsida <a href="http://www.levelexecutive.se">www.levelexecutive.se</a> och <a href="http://www.levelrecruitment.se">www.levelrecruitment.se</a>.&nbsp;</p>

Chef SDC Lindås till Xylem Emmaboda - Xylem Water solutions Global Services AB

Emmaboda, KLMR