<p><span style="color: #777777; text-transform: none; text-indent: 0px; letter-spacing: normal; font-family: arial, sans, sans-serif; font-size: 13px; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; float: none; display: inline !important; white-space: pre-wrap; orphans: 2; widows: 2; background-color: #ffffff; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;"><span style="background: white; color: #16325c; text-transform: none; text-indent: -24px; letter-spacing: normal; font-family: 'Segoe UI', sans-serif; font-size: 10.5pt; font-style: normal; font-weight: 400; word-spacing: 0px; white-space: normal; orphans: 2; widows: 2; font-variant-ligatures: normal; font-variant-caps: normal; -webkit-text-stroke-width: 0px; text-decoration-style: initial; text-decoration-color: initial;">Riksbyggen &auml;r den ledande samh&auml;llsutvecklaren f&ouml;r h&aring;llbara och attraktiva boendemilj&ouml;er. Vi b&aring;de bygger och f&ouml;rvaltar bost&auml;der, och vi skapar rum f&ouml;r hela livet. Riksbyggens styrka ligger i att vi finns med hela v&auml;gen &ndash; fr&aring;n planeringen av ett nytt bostadsomr&aring;de till den dagliga f&ouml;rvaltningen.</span></span></p>

Byggprojektledare Bostad Väst - Riksbyggen ekonomisk förening

VTG